CDT u 2021.

UVOD

Pred vama je izvještaj Centra za demokratsku tranziciju za 2021. godinu.

 Iza nas je godina koja je počela velikim očekivanjima javnosti od nove vlasti formirane nakon višegodišnje vladavine iste partije, a završila se razočaranjem zbog neispunjenih očekivanja i uvodom u smjenu Vlade.

 Nestabilni politički ambijent i blokirane i nefunkcionalne institucije nijesu pogodovali ni radu nevladinog sektora. Naše inicijative često nijesu imale kome biti ni upućene, u stalnom iščekivanju da se problemi riješe i politički i reformski procesi pokrenu.

 Ipak, ovaj period smo iskoristili za naš rast i razvoj, za učenje i razmišljanje, za istraživanje novih pravaca razvoja i načina da kvalitetnije i efikasnije utičemo na promjene, što će rezultirati novim planovima i strategijama u 2022. godini.

UVOD

Prethodnu godinu obilježio je nastavak političke polarizacije i radikalizacije društva, a multietnički i multikulturalni koncept je ozbiljno ugrožen sve češćim incidentima iz mržnje.

Na etnonacionalizam i revizionizam, diskriminaciju i mizoginiju, progone i hajke, strane uticaje i dezinformacije usmjerena na destabilizaciju odgovarali smo reagovanjima i raskrinkavanjima, ukazivanjima i istraživanjima, upozorenjima i preporukama koje će sačekati neku bolju i odgovorniju vlast.

U okruženju lišenom ideje i vizije, istreniranom na klijentelističkim i plemenskim modelima funkcionisanja, ostali smo vjerni svojim vrijednostima, slobodni od kolektivističkih pritisaka i tuđi svim nacionalističkim kolonama.

Pored brojnih publikacija iz oblasti rada CDT-a, posebno smo ponosni na to što smo izdali i promovisali dotad neobjavljene dnevničke zapise crnogorskog i jugoslovenskog španskog borca, novinara, partizana, političara, diplomate i pisca – narodnog heroja Veljka Vlahovića.

UVOD

Političke promjene su otkrile brojne mane sistema koje u toku uhodane dominacije jedne partije nijesu bile toliko vidljive, nedostatke ideja i rješenja, brojne prepreke i nedorečenosti, i pravne praznine koje su samo čekale da budu zloupotrebljene.

 Proces evropskih integracija, odavno u stanju hibernacije, u prethodnoj godini potpuno je stao. Pokazalo se još jednom da su političke elite zainteresovane za svoje sitne interese više nego za opšte dobro, i da su najveća proevropska snaga u Crnoj Gori slobodni pojedinci, građanke i građani, u kojima ćemo tražiti saveznike za svoje buduće aktivnosti.

 Na osnovu uočenog smo pripremili  brojne analize, predloge i modele koje ćemo ponuditi onim snagama koje budu spremne na teške i temeljne reforme, koje neće nužno odmah donijeti simpatije i glasove.

UVOD

Nastavili smo sa razvojem regionalnih inicijativa i saradnje, i organizovali niz uspješnih događaja sa učesnicima iz Crne Gore i regiona.

 Nastavili smo da transparentnost i odgovornost prema javnosti pokazujemo ličnim primjerom, te da svoje ciljeve, aktivnosti i resurse prikazujemo javno i jasno.

 Naš rad u 2021. godini predstavljamo vam kroz ostvarenja u programskim oblastima Demokratske institucije i Demokratsko društvo.

Poboljšanje ambijenta za izbore je prioritetna tema u našem radu, čak i onda kada političke elite nemaju interesa da se time bave. 2021. godina nam je prošla u znaku pružanja podrške dijalogu o izborima i pokušajima da pokrenemo rad skupštinskog odbora zaduženog za izbornu reformu.

Već na početku godine organizovali smo konferenciju o izbornom integritetu, na kojoj smo sa državnim zvaničnicima/cama, političarima/kama, predstavnicima/cama civilnog društva i međunarodne zajednice razgovarali o zakonodavnom i institucionalnom okviru za izbore, problemima sa biračkim spiskom i finansiranjem partija i kampanja, i ulozi medija u izbornim procesima.

U martu smo u atmosferi ekstremne političke polarizacije i radikalizacije izbornog procesa u Nikšiću, kojeg su obilježili i nezepamćeni uticaji sa strane, sproveli kampanju „Glasaj slobodno“ i podsjetili građane i građanke Nikšića na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

U junu je predstavnik CDT-a postao član Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu pa smo učestvovali u radu tog tijela i njegovih radnih grupa. Zbog političkih trvenja i bojkota, odbor je od početka rada imao samo 6 sjednica i nije ostvario svoje zadatke.

I u prethodnoj godini CDT je pratio napredak Crne Gore u ispunjavanju političkih kriterijuma u pregovorima sa EU. Glavni zaključak naše analize, da nema napretka u ključnim oblastima,  rezultat je analize šest oblasti: parlament, izbori, mediji, reforma javne uprave, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Naši glavni nalazi pokazuju da Crna Gora nije sprovela potrebnu reformu izbornog zakonodavstva i institucija koja bi konačno dovela do kredibilnih izbora priznatih od svih i legitimiteta čitavog demokratskog sistema. U posljednjoj godini je eskalirao ignorisani problem sa pravosuđem, pa tako sad imamo nepopunjene ili v.d. najviše funkcije u tužilačkom i pravosudnom sistemu, što već ozbiljno prijeti da ugrozi i zaštitu prava građana u pravnu sigurnost. Skupština Crne Gore, koja bi trebala da bude ključni forum za rješavanje ovih pitanja koja zahtijevaju kvalifikovanu većinu, nema snage da pokrene dijalog o ovim pitanjima i zauzima marginalnu poziciju prepuštajući sve političkim partijama. U ovakvim okolnostima, i konkretni rezultati u borbi protiv korupcije su van domašaja institucija. Dok sve ovo stagnira, gledamo kako se javna uprava puni novim ešalonom partijskih kadrova „po dubini“. Bez hitne i snažne podrške novinarstvu u javnom interesu, o ovome će nas u budućnosti izvještavati mediji koji su pod direktnim uticajem političkih i finansijskih centara u zemlji i regionu.

Na inicijativu CDT-a, u decembru je u Skupštini Crne Gore organizovana prva zajednička sjednica skupštinskog Odbora za borbu protiv korupcije i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na temu ispunjavanje političkih kriterijuma EU u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije.

I u prošloj godini smo zajedno s partnerima iz mreže ActionSEE sproveli istraživanje  Regionalni indeks otvorenosti.

Naše analize otvorenosti izvršne vlasti i parlamenata u regionu i Crnoj Gori zajedno sa preporukama za unapređenje uputili smo nadležnim organima u svim državama, i o njima razgovarali na konferenciji na kojoj smo okupili predstavnike javnih vlasti i NVO iz cijelog regiona

Rezultati našeg istraživanja su pokazali da je Skupština Crne Gore prošle godine bila na prvom mjestu po otvorenosti zakonodavne vlasti od zemalja s područja bivše Jugoslavije. Skupština Crne Gore ispunila je 77,89 odsto postavljenih kriterijuma otvorenosti, Državni zbor Slovenije 72,31 odsto, Skupština Sjeverne Makedonije 68,15 odsto, Hrvatski sabor 61,15 odsto, Narodna Skupština Srbije 57,72 odsto, a Parlamentarna Skupština BiH 53,64 odsto (Dom naroda 52,43 odsto, Predstavnički dom 54,84 odsto).

Vlada Crne Gore nije unaprijedila otvorenost i transparentnost. Ključni parametri nijesu popravljeni u odnosu na prethodni period, a da je u nekim oblastima ostvareno i nazadovanje. Ukupno gledano Vlada Crne Gore ispunjava 59.46% kriterijuma otvorenosti, te zauzima treće mjesto po otvorenosti vlada u regionu Zapadnog Balkana.

I u 2021. godini smo bili članovi nacionalnog Savjeta za reformu javne uprave. Aktivno smo učestvovali u izradi nove strategije reforme javne uprave, a pored mjera optimizacije, zalagali smo se i za pojačanu kontrolu i smanjenje zloupotrebe instituta ugovora o radu; unapređenje javnih usluga, kroz digitalne usluge i uspostavljanje interoperabilnosti javnih registara; kao i otvorenost kroz precizne preporuke i mapu puta za institucije o proaktivnom objavljivanju informacija.

 Integritetu javne uprave posvetili smo i jednu konferenciju, na kojoj smo sa zvaničnicima, civilnim društvom i politiarima razgovarali o politici integriteta, i problemima korupcije i politizacije javnog sektora. Naše istraživanje je pokazalo da je politika integriteta u Crnoj Gori promašena investicija. Potrošeni su značajni resursi a nivo korupcije, po mišljenjima relevantnih aktera, se ne smanjuje, naprotiv.

 Podržavali smo sve dobre inicijative, i odlučno se suprotstavljali svim lošim predlozima, zaobilaženjima pravila i procedura. Naš predstavnik je podnio ostavku u Savjetu statističkog sistema zbog pokušaja da se Zakon o popisu usvoji bez konsultacija i suprotno demokratskim standardima i procedurama.

U okviru SELDI regionalne mreže za borbu protiv korupcije bavili smo se procjenom regulatornih i institucionalnih faktora koji omogućavaju korupciju u regionu Zapadnog Balkana.

 U okviru ovih aktivnosti prošle godine smo sproveli istraživanje javnog mnjenja o korupciji koje je pokazalo da svaki deseti građanin kaže da je javnom službeniku morao da da novac, a skoro svaki peti poklon, kako bi on obavio svoj posao. 18.4% ispitanika moralo da da poklon, 15.1% da učini uslugu a 11.5% da da novac službeniku u svim ili u većini slučajeva kada su kontaktirali službenike u javnom sektoru u protekloj godini.

 I u prethodnoj godini smo kroz izradu Indeksa održivosti civilnog društva (OCD), analizirali uslove u kojima rade NVO u našoj zemlji. Prema posljednjem izvještaju, pandemija koronavirusa negativno je uticala na organizacije cvilnog društva, a njihova finansijska održivost ostaje najveći problem

U okviru SELDI regionalne mreže za borbu protiv korupcije bavili smo se procjenom regulatornih i institucionalnih faktora koji omogućavaju korupciju u regionu Zapadnog Balkana.

 U okviru ovih aktivnosti prošle godine smo sproveli istraživanje javnog mnjenja o korupciji koje je pokazalo da svaki deseti građanin kaže da je javnom službeniku morao da da novac, a skoro svaki peti poklon, kako bi on obavio svoj posao. 18.4% ispitanika moralo da da poklon, 15.1% da učini uslugu a 11.5% da da novac službeniku u svim ili u većini slučajeva kada su kontaktirali službenike u javnom sektoru u protekloj godini.

 I u prethodnoj godini smo kroz izradu Indeksa održivosti civilnog društva (OCD), analizirali uslove u kojima rade NVO u našoj zemlji. Prema posljednjem izvještaju, pandemija koronavirusa negativno je uticala na organizacije cvilnog društva, a njihova finansijska održivost ostaje najveći problem

PROJEKTI
DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Projekat ” Pristupanje Crne Gore EU: ispunjajvanje političkih kriterijuma ” omogućio nam je da pratimo dokle smo stigli sa ispunjavanjem političkih kriterijuma na putu ka EU. Projekat su podržali Ambasada Norveške i Balkanski fond za demokratiju. 

Donatori:

Projektom „Upotreba novih tehnologija za promociju transparentnosti vlasti“ smo utvrđivali nivo transparentnosti institucija u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). 

 

Donator:

Partner:

Projektom “ Jačanje javnog integriteta u Crnoj Gori” analizirali smo kako se sprovodili politika integriteta kao preduslov za borbu protiv korupcije u našoj zemlji.  Projekat je realizovan uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Donator:

Projekat Index održivosti organizacija civilnog društva omogućio nam je da pratimo  u kontinuitetu sve aspekte značajne za rad NVO-a u Crnoj Gori.  Projekat je podržao USAID.

Donator:

Kroz učešće u projektima regonalne antikorupcijske mreže SELDI doprinosimo dinamičnom civilnom društvu u regionu, sposobnom da učestvuje u javnoj raspravi i utiče na politiku i proces donošenja odluka u oblasti borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja.

 

Donatori:

Partner:

Naše aktivnosti na izborima u Nikšiću podržala je ambasada Velike Britanije.

Donator:

Aktivnosti u ovoj programskoj oblasti podržane su i kroz institucionalnu podršku Fonda braće Rokfeler i ministarstva vanjskih poslova Luksemburga.

Donatori:

Raskrinkavanje.me je i u prethodnoj godini višestruko uvećalo broj objavljenih analiza u kojima su raskrinkavane dezinformacije i manipulacije, ka odgovor na talas teorija zavjere o pandemiji, lažne vijesti o vakcinama, te dezinformacije i manipulacije o brojnim političkim i bezbjednosnim temama.

 U 2021. godini smo objavili  preko 600 analiza, u kojima smo analizirali netačne tvrdnje iznijete u hiljadama članaka u medijima i objava na društvenim medijima. Na osnovu njih smo pisali analize i zaključke i davali preporuke za unapređenje.

  Trudili smo se da kredibilne informacije građanima predstavimo i kroz video priloge koji su sadržali razotkrivanje teorija zavjere, činjenice o COVID-19, savjete stručnjaka i vodećih epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje. Podržali smo vakcinaciju kampanjom „Provjerite činjenice. Vakcine spašavaju živote“.  

 Raskrinkavanje.me je član regionalne mreže faktčekera SEECheck, verifikovani je član međunarodne mreže IFCN, i partner za Crnu Goru na Facebookovom programu.

U 2021. godini nastavili smo raditi na istraživanju i analiziranju negativnih stranih uticaja koji podrivaju bezbjednost, te ekonomsko i demokratsko upravljanje.

 U martu smo Skupštini Crne Gore uputili predlog za osnivanje posebnog odbora Skupštine Crne Gore čiji bi zadatak bio bavljenje stranim uplitanjima u demokratske procese, i to po uzoru na Posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u EU (INGE), koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta. Uprkos tome što je ovu inicijativu javno podržala apsolutna većina poslanika, ona se još nije našla na dnevnom redu crnogorskog parlamenta.

 Analizirali smo izloženost Crne Gore kineskom uticaju, i zaključili da bi fiskalni i upravljački rizici koji proističu iz rastuće zavisnosti od Kine mogli ugroziti geostratešku orijentaciju Crne Gore i njen demokratski razvoj.

 Kao partneri globalnog think-tanka GLOBSEC iz Bratislave učestvovali smo u izradi indeksa ranjivosti na uticaj Kremlja i Pekinga, koji je pokazao da je Crna Gora jedna od najranjivijih država na stane uticaje i nalazi se na drugom mjestu.

I u protekloj godini smo se bavili problemom rasta etnonacionalizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma, kroz istraživanje, zagovaranje, edukaciju, i učešće u radu Nacionalnog operativnog tima (NOT) za borbu protiv nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

 Na samom početku rada ovog tijela uputili smo predloge za unapređenje međuresorne koordinacije u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma, i nastavili da predložena rješenja zagovaramo u okviru aktivnosti NOT-a.

 CDT je u decembru 2021. organizovao četvrtu godišnju konferenciju Nacionalne platforme za borbu protiv nasilnog ekstremizma. Učesnici konferencije bili su predstavnici Evropskog parlamenta i Evropske komisije, članovi nacionalnih struktura za borbu protiv ekstremizma i terorizma iz regiona, regionalni i domaći umjetnici i aktivisti, kao i crnogorski političari.

Prošle godine smo intenzivno istraživali i desničarski ekstremizam i etnonacionalizam. Objavili smo analizu narativa “Postjugoslovenski ratovi u crnogorskim medijima” i izvještaj „Rast desničarskog ekstremizma u Crnoj Gori: Građanska država na ispitu“.

U analizi „Ključni uzroci jačanja etnonacionalizma u Crnoj Gori: KontraEvolucija u 9 slika“ skrenuli smo pažnju na jačanje etnonacionalizma posljednjih godina, koji vodi nepoštovanju duha Ustava i njegovih normi, konfederalizaciji Crne Gore i pokušaj je uspostavljanja države u kojoj dominiraju nacije, a ne građani.

Desničarski, vjerski i etnički nacionalizam i radikalizam nijesmo samo analizirali, nego smo na njega javno i glasno reagovali i ukazivali.

Snimili smo dokumentarni film KontraEvolucija, a 2021. godine je počelo i emitovanje serijala “Na rubu pameti” kroz koji bilježimo primjere radikalizacije i ekstremizma u dokumentarnim i novinarskim formama.

PROJEKTI

DEMOKRATSKO DRUŠTVO

Rad platforme Raskrinkavanje.me na razotkrivanju dezinformacija i medijskih manipulacija u 2021. godini su podržavali Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) i Balkanski fond za demokratiju (BTD).

Donatori:

Kroz projekat „Nacionalna platforma za suzbijanje nasilnog ekstremizma“ pratili smo implementaciju nacionalnih strateških dokumenata u ovoj oblasti, realizovali edukativne aktivnosti i organizovali četvrtu godišnju konferenciju Nacionalne platforme posvećenu etnonacionalizmu. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Holandije.

Donatori:

Uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona Stejt Departmenta (INL) bavili smo se mapiranjem desničarskog ekstremizma u Crnoj Gori.

Donatori:

Uz podršku Ženevskog centra za upravljanje sektorom (DCAF) bezbjednosti realizujemo projekat „Dobro upravljanje u sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu“ kroz koji abaliziramo stanje i zagovaramo unapređenja u oblasti sajber bezbjednosti.

DONATOR: DCAF

Donatori:

CDT je sa GLOBSEC-om radio na projektu „Izlaganje ruskih informativnih operacija u prvim linijama: automatizovana analiza, nadzor i procjena ranjivosti“. Projekat je podržao US State Department.

Donator:

Partner:

Analiza ranjivosti kineski uticaj u Crnoj Gori pripremljena je uz podršku Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) iz Vašingtona.

 

DONATOR: CIPE

Donator:

CDT u medijima

 • Januar – 25 15% 15%
 • Februar – 139 98% 98%
 • Mart – 140 100% 100%
 • April – 80 60% 60%
 • Ma j- 56 30% 30%
 • Jun – 101 75% 75%
 • Jul – 94 70% 70%
 • Avgust – 14 7% 7%
 • Septembar – 109 80% 80%
 • Oktobar – 122 85% 85%
 • Novembar – 131 92% 92%
 • Novembar – 136 95% 95%

Total 1147

CDT TIM

FINANSIJE – PRIHODI

Naziv projekta Trajanje Vrijednost projekta Donator
30 godina od pada Berlinskog zida – značaj i naučene lekcije 01/09/2019 – 28/02/2021 98,280.00 € Evropska komisija – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu
Crna Gora: mapiranje ekstremne desnice 01/07/2020 – 30/06/2021 39,264.00 $ Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL)
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave 01/10/2019 – 30/10/2021 104,000,00 $ Nacionalna zadužbina za demokratiju
Jačanje javnog integriteta u Crnoj Gori 01/12/2019-30/11/2021 49,855.00 € Ambasada Kraljevine Holandije
Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma 10/08/2020 – 31/08/2021 39,440.00 € Ambasada Kraljevine Holandije
Pristupanje Crne Gore EU: ispunajvanje političkih kriterijuma 01/01/2021 – 31/12/2021 38,534.00 € Balkanski fond za demokratiju
Institucionalna podrška 25/03/2021 – 31/12/2021 20,000,00 € Ministarstvo vanjskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg
Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva 01/01/2021 – 31/12/2023 67,896.68 € EAA i norveški fond za regionalnu saradnju
Razotkrivanje stranih uticaja uz pomoć istraživačkog novinarstva zasnovanog na činjenicama 01/12/2021- 31/05/2025 189,250.00 € Ministarstvo inostranih poslova Holandije
Dobro upravljanje u sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu 01/06/2021 – 31/03/2024 28,939.50 € DCAF – Ženevski centar za upravljanje sektorom bezbednosti
Jačanje otpornosti na dezinformacije kroz provjeru činjenica 15/12/2021 – 30/05/2022 70,000.00 $ Balkanski fond za demokratiju
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave 01/10/2021 – 30/09/2022 55,000.00 $ Nacionalna zadužbina za demokratiju
Indeks održivosti organizacija civilnog društva 23/11/2020-23/11/2021 10,998.00 $ Family Health International (“FHI 360”)
Zajedno protiv nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori 01/09/2021 – 31/08/2022 97,250.00 € Ambasada Kraljevine Holandije
Institucionalna podrška 02/03/2021 – 02/03/2023 100,000.00 $ Fond braće Rokfeler
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti

10/05/2018 – 09/05/2022

86,957.85 € Evropska unija
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti (kofinansiranje Ministarstvo javne uprave)

10/05/2018 – 09/05/2022

10,329.14 € Ministarstvo javne uprave
Rješavanje pitanja toka korozivnog kapitala 01/07/2021 – 31/07/2022 23,659.00 $ Centar za međunarodno privatno preduzetništvo
Monitoring lokalnih izbora 2021 u Nikšiću 09/03/2021 – 31/03/2021 9,720.00 GBP Britanska ambasada u Podgorici
Suprotstavljanje koronavirus i postkovid infodemiji u Crnoj Gori 20/02/2021 – 20/11/2021 39,998.00 $ Balkanski fond za demokratiju

FINANSIJE – TROŠKOVI

NVO CDT                  TROŠKOVI 2021 IZNOS %
Troškovi bruto zarada zaposlenih 142,625.71 34.57%
Troškovi bruto angažovanja spoljnih saradnika 85,426.81 20.71%
Troškovi dnevnica i službenih putovanja 2,548.00 0.62%
Troškovi kancelarijskog materijala 525.24 0.13%
Troskovi električne enrgije i vode 755.62 0.18%
Troskovi komunalija, održavanja i opremanja kancelarije 833.47 0.20%
Troškovi goriva 4,536.35 1.10%
Troškovi neproizvodnih usluga 14,755.28 3.58%
Troskovi marketinga 27,628.75 6.70%
Troskovi istraživanja javnog mnjenja 10,750.00 2.61%
Troskovi štampanja materijala i publikacija 3,272.62 0.79%
Troskovi PTT usluga 2,980.04 0.72%
Troškovi amortizacije 4,894.83 1.19%
Troškovi negativnih kursnih razlika 5,377.05 1.30%
Troškovi organizovanja seminara i konferencija 12,869.56 3.12%
Troškovi projekata sa partnerskim organizacijama 52,219.09 12.66%
Troškovi reprezentacije 9,880.71 2.40%
Troškovi hotelskog smještaja i avio karata 12,015.74 2.91%
Troškovi knjigovodstvenih usluga i revizije 9,424.50 2.28%
Troškovi provizije 2,278.99 0.55%
Troškovi poslovanja ostali 6,948.08 1.68%
UKUPNI TROŠKOVI 412,546.44 100.00%

U toku 2021. godine CDT je na ime poreza i doprinosa i ostalih zakonskih obaveza isplatio ukupno 101,687.00€.

Donacija kompanije Praxis Montenegro, koja je u većinskom vlasništvu CDT-a, iznosila je za 2021. godinu 186,020.40€. Na taj iznos, na ime poreza, plaćeno je ukupno 51,105.73€. Donacija je obračunata i izvršena početkom 2022. godine, nakon utrđivanja finansijskog rezultata kompanije, ali se njen dio odnosi na troškove koji su nastali u 2021.godini, pa je iz razloga transparentnijeg prikazivanja troškova i prihoda objavljujemo u ovom izvještaju.

 

Hvala svima koji su kroz saradnju sa CDT-om doprinijeli da naš rad bude kvalitetniji. 

Nastavljamo i u 2022. godini!

CDT tim