CDT u 2020.

UVOD

Pred vama je izvještaj Centra za demokratsku tranziciju za 2020. godinu, u kojoj obilježavamo 20 godina djelovanja naše organizacije.

Godinu koju će svijet pamtiti po pandemiji, a Crna Gora i po turbulentnoj političkoj situaciji koja je ishodovala velikim promjenama, proveli smo intenzivno radeći na demokratizaciji države i odbrani vrijednosti građanskog društva.

Pandemija nas nije zaustavila niti usporila, ali je stavila na test naš organizacioni dizajn. Taj test smo položili, pokazavši sposobnost da se mijenjamo, prilagođavamo i nove okolnosti iskoristimo za unapređenje organizacionih i zagovaračkih praksi.

UVOD

U kompleksnim političkim i epidemiološkim okolnostima sproveli smo građansko nadgledanje parlamentarnih izbora, i pružili građanima blagovremene, objektivne i tačne informacije o svim segmentima izbornog procesa.

Kao odgovor na infodemiju koja je pratila pandemiju COVID-19, višestruko smo povećali svoje aktivnosti u borbi protiv dezinformacija. U prošloj godini smo postali i partneri Facebooka za Crnu Goru, što je našim aktivnostima na suprotstavljanju dezinformacijama dalo veću vidljivost, a našim aktivnostima bolju održivost.

UVOD

Na samom početku godine smo, u okviru inicijative Vlade „Savez za Evropu“ izložili svoje viđenje kritičnih tačaka u daljem razvoju crnogorskog društva, i na bazi tog dokumenta oblikovali svoje buduće politike.

U vremenu kad se cijela politička scena fokusirala na religijsko-identitetska pitanja, a institucije prešle u stanje hibernacije u iščekivanju ishoda izbora, bili smo među onim rijetkim glasovima koji su nastavili zastupati vrijednosti otvorenosti, transparentnosti i građanske participacije.

Nijesmo zatvorili oči pred evidentnom eskalacijom etnonacionalizma, klerikalizma i radikalizacije, već smo tu temu istraživali, analizirali i podsticali razgovor o njoj.

UVOD

I pored ograničenja kretanja i putovanja, nastavili smo sa razvojem regionalnih inicijativa i saradnje, i organizovali niz uspješnih hibridnih događaja sa učesnicima iz Crne Gore i regiona.

Naš istraživački centar je iskoristio vrijeme političkih previranja i tranzicije vlasti za rad na novim analizama i predlozima javnih politika koje ćemo zastupati kod novoizabranih vlasti.

Nastavili smo da transparentnost i odgovornost prema javnosti pokazujemo ličnim primjerom, te da svoje ciljeve, aktivnosti i resurse prikazujemo javno i jasno.

Naš rad u 2020. godini predstavljamo vam kroz ostvarenja u programskim oblastima Demokratske institucije i Demokratsko društvo.

Kroz višemjesečno praćenje svih segmenata izbornog procesa i blagovremeno i tačno izvještavanje javnosti, doprinijeli smo umanjenju tenzija te prihvatanju ishoda izbora od strane njihovih učesnika.

Zahvaljujući timu naše centralne kancelarije, opštinskim i regionalnim koordinatorima i posmatračima na biračkim mjestima, značajno smo uticali na povećanje transparentnosti rada izborne administracije i uticali na preveniranje i otklanjanje brojnih nepravilnosti.

Doprinijeli smo zaštiti biračkog prava građana kroz inicijativu prema Ustavnom sudu, koji je poništio dio pravila o glasanju izvan biračkog mjesta, i onemogućio uskraćivanje prava glasa građanima koji su bili hospitalizovani ili u karantinu.

Pratili smo i zakonitost finansiranja izborne kampanje i rad Agencije za sprečavanje korupcije, a građanima smo omogućili da putem online aplikacije sami prijave nepravilnosti.

Rezultati našeg monitoringa finansiranja kampanje dostupni su ovdje.

Kontrolisali smo i kvalitet biračkog spisak kroz učešće u radu Ekspertskog tima MUP-a za praćenje ažurnosti i tačnosti biračkog spiska.

Analizirali smo i to na koji način su najuticajniji mediji izvještavali o izbornoj kampanji i da li je ostvaren neophodan balans u izvještavanju, a naši zaključci su objavljeni u posebnoj analizi.

Kroz kampanju „Glasaj slobodno“ podstakli smo građane da se odupru pritiscima i podsjetili nadležne institucije na njihove obaveze.

Na dan izbora naši PVT posmatrači su na reprezentativnom uzorku od 268 biračkih mjesta izvještavali o izlaznosti i nepravilnostima.

U izbornoj noći, u kojoj se vlast u Crnoj Gori promijenila prvi put nakon 30 godina, uloga CDT-a bila je veoma važna. Projekciju rezultata saopštili smo samo kada je bilo sigurno da se neće dogoditi nikakve promjene. Javnost je čekala naše podatke, kao vjerodostojne i pouzdane. Konačni rezultati potvrdili su pouzdanost uzorka, gdje je najveća statistička greška bila 0,46%.

Nakon izbora CDT je objavio sveobuhvatan izvještaj – procjenu integriteta izbora, sa preporukama za poboljšanje izbornog ambijenta.

Zajedno sa partnerima iz nevladinih organizacija – Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Metamorfozis iz Sjeverne Makedonije i CRTA iz Srbije – sproveli smo drugi krug procjene napretka u ispunjavanju političkih kriterijuma EU. Na osnovu zajedničke metodologije koju je razvio CDT, pripremili smo 20 nacionalnih analiza koje se odnose na:

Zaključke svih analiza predstavili smo u predlogu praktične politike – Demokratija bez institucija vol. 2, koji smo predstavili na regionalnoj konferenciji održanoj u Skupštini Crne Gore, na kojoj su učestvovali poslanici i predstavnici NVO iz zemalja obuhvaćenih istraživanjem

I u prošloj godini smo zajedno s partnerima iz mreže ActionSEE sproveli istraživanje Regionalni indeks otvorenosti. Naše analize otvorenosti izvršne vlasti i parlamenata u regionu i Crnoj Gori zajedno sa preporukama za unapređenje uputili smo nadležnim organima u svim državama, i o njima razgovarali na konferenciji na kojoj smo okupili predstavnike javnih vlasti i NVO iz cijelog regiona.

Na osnovu naših preporuka novo rukovodstvo Skupštine Crne Gore je odmah nakon izbora pristupilo unapređenju otvorenosti i transparentnosti parlamenta. Povećanje otvorenosti smo tražili i od nove Vlade, podsjećajući na važnost transparentnosti za borbu protiv korupcije. Koliko su u institucijama imali sluha za naše preporuke pokazaće naredna mjerenja. U 2020. godini smo bili i članovi nacionalnog Savjeta za reformu javne uprave.

U okviru SELDI regionalne mreže za borbu protiv korupcije bavili smo se procjenom regulatornih i institucionalnih faktora koji omogućavaju korupciju u regionu zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na pravosuđe, javne nabavke, energetski sektor i ekonomiju.

Nastavili smo sa jačanjem kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva u oblasti finansijskih istraga i sprečavanja pranja novca, kroz organizaciju trening modula za specijalne tužioce i saradnike u Specijalnom državnom tužilaštvu.

I u prethodnoj godini smo kroz izradu Indeksa održivosti civilnog društva (OCD), analizirali uslove u kojima rade NVO u našoj zemlji. Prema posljednjem izvještaju, ukupna održivost organizacija civilnog društva nije se promijenila.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Naše aktivnosti na posmatranju i analiziranju različitih segmenata izbornog procesa u 2020. godini su podržali Nacionalni demokratski institut (NDI), i ambasade Holandije, Luksemburga i Velike Britanije.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Projekat “Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma” omogućio nam je da pratimo kako zemlje Zapadnog Balkana ispunjavaju političke kriterijume na putu ka EU.

Projekat su podržali Ambasada Norveške i Balkanski fond za demokratiju.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Projektom „Upotreba novih tehnologija za promociju transparentnosti vlasti“ smo utvrđivali nivo transparentnosti institucija u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Projektom “Jačanje institucionalnog, političkog i izbornog integriteta u Crnoj Gori” analizirali smo kako se sprovodili politika integriteta kao preduslov za borbu protiv korupcije u našoj zemlji.

Projekat je realizovan uz podršku sa Ambasadom Kraljevine Holandije.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Projekat Indeks održivosti organizacija civilnog društva omogućio nam je da pratimo u kontinuitetu sve aspekte značajne za rad NVO-a u Crnoj Gori.

Projekat je podržao USAID.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Kroz učešće u SELDI projektu, već 10 godina kontinuirano, doprinosimo dinamičnom civilnom društvu u regionu, sposobnom da učestvuje u javnoj raspravi i utiče na politiku i proces donošenja odluka u oblasti borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Projektom “Poboljšanje istražnih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva” težili smo unapređenju finansijskih istraga i suzbijanju pranja novca u Crnoj Gori, kroz uticanje na javne politike i jačanje istražnih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva.

PROJEKTI

PROGRAMSKA OBLAST

DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

Aktivnosti u ovoj programskoj oblasti podržane su i kroz institucionalnu podršku Fonda braće Rokfeler.

Raskrinkavanje.me je u prethodnoj godini višestruko uvećalo broj objavljenih analiza u kojima su raskrinkavane dezinformacije i manipulacije, kao odgovor na infodemiju – ogroman talas dezinformacija koji nas je zapljusnuo prateći pandemiju COVID-19. U 2020. godini smo objavili 362 analize, u kojima smo analizirali netačne tvrdnje iznijete u hiljadama članaka u medijima i objava na društvenim medijima. Na osnovu ove bogate građe analizirali smo narative, javne politike i davali preporuke za unapređenje.

Prošle godine smo postali i dio Fejsbukovoh Third-Party Fact-Checking Programa, kroz koji doprinosimo identifikovanju činjenično netačnog sadržaja na ovoj mreži i umanjivanju njegovog dosega

U 2020. godini nastavili smo raditi na istraživanju i analiziranju negativnih stranih ucaja koji podrivanju bezbjednost, te ekonomsko i demokratsko upravljanje.

To radimo uglavnom kroz regionalne i globalne inicijative, u saradnji sa renomiranim međunarodnim partnerima.

Prošle godine u našem fokusu je bilo praćenje i analiziranje ruskog i kineskog ekonomskog, medijskog i političkog uticaja u Crnoj Gori.

Kao partneri globalnog think-tanka GLOBSEC iz Bratislave učestvovali smo u izradi izvještaja GLOBSEC Trends 2020, koji je između ostalog analizirao percepcije o državama i međunarodnim organizacijama u kontekstu pandemije.

Nastavili smo intenzivno da se bavimo 
problemom rasta etnonacionalizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma, kroz istraživanje, zagovaranje, edukaciju i učešće u radu Nacionalnog operativnog tima (NOT) za primjenu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma. 

Krajem godine organizovali smo treću godišnju konferenciju Nacionalne platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vodi ka terorizmu, na kojoj smo sa zvaničnicima, političarima i novinarima razgovarali o problemu jačanja etnonacionalizma u Crnoj Gori.

Prošle godine smo intenzivno istraživali i desničarski ekstremizam i etnonacionalizam. Sproveli smo ispitivanje javnog mišljenja koje je pokazalo da da dvije trećine građana vjeruje da Crnu Goru treba definisati kao građansku državu, dok jedna trećina preferira neku vrstu nacionalne isključivosti. 

Pokrenuli smo inicijativu za napuštanje prakse prikupljanja podataka o etničkoj i vjerskoj (ne) pripadnosti kao i jeziku koji govore građani, motivisani željom da se zaustavi „konfederalizacija“ crnogorskog društva i dalje udaljavanje od koncepta građanske države.    

Promocija evropskih vrijednosti bila je jedna od naših ključnih aktivnosti u 2020. godini, i to kroz sjećanje na 1989. godinu i njene političke implikacije u Evropi i na Balkanu

Rad platforme Raskrinkavanje.me na razotkrivanju dezinformacija i medijskih manipulacija, s posebnim fokusom na COVID-19 infodemiju u 2020. godini su podržavali Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED), Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Međunarodna mreža za provjeru činjenica (IFCN).

Kroz projekat „Nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma“ pratili smo implementaciju nacionalnih strateških dokumenata u ovoj oblasti i organizovali treću godišnju konferenciju Nacionalne platforme posvećenu etnonacionalizmu. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Holandije.

Uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona Stejt Departmenta (INL) bavili smo se mapiranjem desničarskog ekstremizma u Crnoj Gori.

 U znak sjećanja na pad Berlinskog zida i početak raspada Jugoslavije, CDT je sa partnerima iz šest zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana pokrenuo javni dijalog o 1989. i njenim refleksijama na ujedinjenu Evropu i bivše jugoslovenske države.   Projekat ,,30 godina od pada Berlinskog zida” je finansijski podržala Evropska komisija – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu.

CDT je sa GLOBSEC-om radio na projektu „Izlaganje ruskih informativnih operacija u prvim linijama: automatizovana analiza, nadzor i procjena ranjivosti“. Projekat je podržao US State Department.

Analiza ranjivosti na korozivni kapital i kineski uticaj u Crnoj Gori pripremljena je uz podršku Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) iz Vašingtona.

CDT TIM

CDT je u toku 2020. godine obavljao privrednu djelatnost, u okvirima Zakona o NVO, a koja je u skladu sa ciljevima i djelatnostima određenim Statutom CDT.

U toku 2020. godine CDT je na ime poreza i doprinosa i ostalih zakonskih obaveza isplatio ukupno 99,883.87€

Hvala svima koji su kroz saradnju sa CDT-om doprinijeli da
naš rad bude kvalitetniji. 

Nastavljamo i u 2021. godini!

CDT tim